Kontakt

Kolping Luxembourg Asbl

Adresse: 59, rue du Bois, L-4795 Linger

 Téléphone: 50 77 74 - Fax: 26 50 02 38 - Mail: m.j.brauch@pt.lu; kolpinglu@breif.lu

Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht konstituiert am 31.08.1961 - Soziale Nummer: 1961 61 00052

Handelsregister n° F 334

Bankkonto: BIL LU86 0024 1450 2320 0000

Die Spenden sind steuerlich absetzbar.

 

Kolping Lëtzebuerg - Sektion Zentrum

Adresse: 59, rue du Bois L-4795 Linger - Téléphone: 50 77 74

Komitee:

Présidente : Schroeder Annette

Secrétaire: Brauch Marie-Jeanne

Trésorière: Daems Josephine

Membres: Bormann Théophile, Pfeiffer Andrée, Wagner Gilbert, Wagner Romain

 

Kolping Lëtzebuerg - Sektion Feulen

Adresse: 64, rue Yves Dudley, L-9176 Niederfeulen

Téléphone: 691 101 890

Komitee:

Président: Schmitz Fons

Secrétaire: Schmitz Fons

Trésorière: Berns Jeanny

Membres: Bormann Fernande, Choque Juliette, Hentges Guy, Weckering René